In de ban van de ring

In 2010 verscheen in Radix een artikel onder de titel "In de van de ring". Verondersteld wordt dat veel christenen bij hun beoordeling van Bijbel, huwelijk en samenleving, uitgaan van een romantisch huwelijksbeeld. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van een veel voorkomend vertekend beeld van zaken als echtscheiding, de vrouw in het ambt, en homoseksualiteit. In bijgevoegd artikel gaat ik op deze beoordeling in.  

Bijlagen:
Bewaar het bestand in de ban van de ring.pdfin de ban van de ring.pdf[Reactie op het artikel \"In de ban van de ring\"]