Dictaat exegese O.T.

 Een dictaat exegese, over 6 O.T.-teksten, gegeven aan STT SETIA, aan de hand van de stappen exegese in Henk Venema, Kitab Suci untuk kita. Gen. 22, Lev. 16, Jes. 37, Psalm 87, Spreuken 9, Amos 2,3.