Home

Welkom op mijn website. Sinds 1 januari 2017 ben ik predikant  in ruste. Met emeritaat. Wij wonen in Doesburg, waar ik in de samenwerkingsgemeente CGKV Ooipoortkerk pastorale steun verleen. Aan de Theologische Hogeschool SETIA in Jakarta ben ik verbonden als gastdocent.  Ook geef ik incidenteel les aan STT Salem in Malang. 

De betrokkenheid met Indonesië dateert uit de jaren 1979-1988 toen we als gezin op Sumba woonden en ik als zendeling-docent verbonden was aan de opleidingsschool van de kerken daar. In de jaren 2004-2016 was ik ook weer, part-time, ingezet voor Sumbanese kerken.

In Nederland heb ik de gemeenten Heerenveen-Mildam gediend (1975-1979), en Apeldoorn (Zuid), (1988-2004).

Via de website kan ik u laten delen in materiaal dat ik voor deze scholen geschreven heb. Het is in de Bahasa Indonesia geschreven. Ook zijn een aantal causerieën opgenomen die ik bij verschillende gelegenheden gehouden heb en niet-gepubliceerde artikelen. Dit betreft materiaal in het Nederlands.

In het Indonesisch verschenen recent van mij vier hoofdstukken in Berteologi Abad XXI (een beknopte gereformeerde dogmatiek, uitgegeven door Perkantas, in samenwerking met Litindo (2015); Perjumpaan Injil dan Budaya dalam kawin-mawin (een Indonesianisering van mijn proefschrift Huwelijksbetalingen uit 1997. Uitgegeven door Bina Kasih, in samenwerking met Litindo (2015), en Etika Kristen, een inleiding in Christelijke ethiek, uitgegeven door Delima (2014).

 

 

Recent geplaatst bij artikelen:  

Terugblik na bijna 50 jaar.(Bij een reunie van jaargenoten, 2018)

Hebben we het goed gedaan op Sumba? (Bij het afscheid in december 2016).

Selamat datang di website saya. Sejak tahun 2017 saya sudah berpensiun. Kami tinggal di kota Doesburg, Belanda, di mana saya membantu dalam penggembalaan di jemaat Reformed yang dikenal sebagai Ooipoortkerk. Di STT SETIA di Jakarta saya bertugas sebagai dosen-tamu. Dan sewaktu-waktu saya mengajar juga di STT Salem di Malang. Keterlibatan dengan Indonesia mulai pada tahun 1979-1988 ketika kami tinggal di Sumba dan saya diperbantukan kepada pendidikan teologis gereja GGRI di sana. Dari 2004-2016 saya bertugas juga (paroh waktu) di Sumba. Di Belanda saya melayani jemaat Heerenveen-Mildam (1975-1979) dan Apeldoorn (1988-2004). Melalui situs ini saya memperkenalkan bahan yang telah saya susun guna lembaga pendidikan tersebut, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Belanda ditemukan juga artikel-artikel dan ceramah-ceramah. Baru-baru ini saya mempublikasikan 4 bab dalam "Berteologi Abad XXI. Menjadi Kristen Indonesia di tengah masyarakat majemuk", diterbitkan oleh Perkantas dalam kerjasama dengan Litindo (2015). Juga: "Perjumpaan Injil dan Budaya dalam kawin-mawin. Kajian Antropologis-etis 'harga kawin'; pembelisan di Sumba Timur", diterbitkan oleh Bina Kasih dalam kerjasama dengan Litindo (2015). Dan: "Etika Kristen. Sebuah Pengantar", diterbitkan oleh Delima (2014).