Personalia

 

Mijn naam is Jan Albert Boersema. Ik ben geboren in Groningen, 1951, en opgegroeid in Amersfoort. Ik heb mijn studie theologie gevolgd in Kampen aan de Theologische Universiteit, Broederweg 15. In 1975 deed ik mijn kandidaatsexamen en in 1997 promoveerde ik tot doctor in de theologie. Mijn proefschrift is een antropologisch-ethisch onderzoek naar de bruidsprijs op Oost-Sumba.

In 1975 trouwde ik met Alie van Werven. We kregen vier kinderen en hebben nu 8 kleinkinderen.

Van 1975-1979 was ik predikant van de gemeenten te Heerenveen en Mildam.

Van 1979-1988 was ik verbonden aan een opleidingsschool van een gereformeerd kerkverband in Indonesië, dat genoemd wordt GGRI-NTT (Gereja-gereja Reformasi di Indonesia, in de provincie NTT). Deze kerken bevinden zich op de eilanden Sumba, Savu en Timor. Alie gaf in die jaren onze kinderen les. De basisschool aan huis.

Uit die tijd dateert mijn interesse voor het cultureel gegeven van de bruidsprijs in Oost-Sumba.

Na terugkomst in Nederland zijn we met ons gezin verhuisd naar Apeldoorn en van 1988 -2004 was ik als predikant verbonden aan de gemeente van Apeldoorn-Zuid.

Sinds 2010 wonen we in Doesburg. 

Van 2004-2016 heb ik weer part-time voor Sumba gewerkt, en tevens voor SETIA Jakarta. 

Alie heeft in de perioden in Apeldoorn en Doesburg vaak les gegeven aan asielzoekers en anderen, voor wie Nederlands de tweede taal is. Ook  heeft ze docenten van STT SETIA die een masterstudie in Nederland volgden onderwezen in het Nederlands. Als vrijwilliger voor bezoeken in de gevangenis is ze ook betrokken bij taalonderwijs.

 

Nama saya Jan Albert Boersema. Saya lahir di Groningen, 1951, dan diperbesarkan di Amersfoort. Saya berkuliah di Kampen, Nederland, pada Theologische Universiteit, Broederweg 15. Pada tahun 1975 aku meraih gelar M. Div, dan pada tahun 1997 gelar doctor theologiae, berdasarkan sebuah penelitian yang antropologis-etis tentang harga kawin (belis) di Sumba Timur. Pada tahun 1975 saya menikah dengan Alie van Werven. Kami dikaruniai 4 orang anak dan 8 orang cucu. Pada tahun 1975-1979 saya melayani jemaat-jemaat di Heerenveen dan Mildam. Pada tahun 1979-1988 saya diperbantukan kepada Sekolah Teologia Menengah GGRI-NTT (Gereja-gereja Reformasi di Indonesia, di propinsi NTT). Jemaat-jemaat itu terdapat di Sumba, Savu dan Timor. Pada masa itu ibu Alie mengajar anak-anak kami. Sekolah dasar adalah di rumah. Sejak masa itu saya tertarik oleh budaya pembelisan di Sumba-Timur. Sesudah kembali ke tanah air kami sekeluarga menetap di Apeldoorn dan dalam tahun 1988 -2004 saya melayani jemaat Apeldoorn-Zuid. Dari 2004-2016 saya diperbantukan lagi kepada GGRI (paroh waktu). Sejak 2010 kami tinggal di Doesburg. Pada masa di Apeldoorn dan Doesburg ibu Alie sering mengajar bahasa Belanda kepada pengungsi-pengungsi yang datang ke Belanda. Ia membantu juga dosen-dosen SETIA yang mempersiapkankan diri untuk studi master di Belanda dengan mengajar bahasa tersebut kepada mereka. Selaku sukarelawan Alie juga mengungjungi orang tahanan di penjara.