Terugblik na bijna 50 jaar

Terugblik na bijna 50 jaar.
Bij een reunie van jaargenoten, 15 januari 2018
In 1969 kwamen wij aan. We schrijven nu bijna 2019. We zijn allemaal emeriti. En: we zijn er allemaal nog.
Wat heeft 5 jaar studie aan de predikantsopleiding in Kampen met mij gedaan, en de doctoraal- en promotiestudie daarna, aan dezelfde universiteit? Gaf het mij een goede uitrusting voor de ruim 41 jaren actieve dienst als gemeentepredikant en als zendeling-docent?

In de ban van de ring

In 2010 verscheen in Radix een artikel onder de titel "In de van de ring". Verondersteld wordt dat veel christenen bij hun beoordeling van Bijbel, huwelijk en samenleving, uitgaan van een romantisch huwelijksbeeld. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van een veel voorkomend vertekend beeld van zaken als echtscheiding, de vrouw in het ambt, en homoseksualiteit. In bijgevoegd artikel gaat ik op deze beoordeling in.  

Bijlagen:
Bewaar het bestand in de ban van de ring.pdfin de ban van de ring.pdf[Reactie op het artikel \"In de ban van de ring\"]