Sepeda Foundation

op .

In het Oosten van Indonesie stuitte ik vaak op tekorten in basale behoeften bij mens en samenleving. In een aantal gevallen kon er hulp geboden worden door "Cabrejou Foundation", die in 2017 is verder gegaan onder de naam "Sepeda Foundation". Met middelen die werden verstrekt door particulieren en andere stichtingen is op Oost-Sumba bij het ziekenhuis van Melolo een keuken gebouwd, en ontving het afgelegen dorp Prai Hambuli een basisschool. Op het eiland Sabu hielpen we om op een van de afgelegen en droge plekken een stuwmeer aan te leggen, voor irrigatie van tuinen en voor praktische zaken als het doen van de was. We hopen om met Sabunezen een kennis- en innovatiecentrum te stichten, zodat dit eiland zich kan ontwikkelen in 'groene energie'. Zonlicht en windkracht zijn voldoende aanwezig, terwijl fossiele brandstof niet alleen schadelijk is voor het milieu maar op het eiland ook buitensporig duur is. Een locale ondernemer wil via zoutwinning kapitaal vergaren voor de realisering van zo'n centrum. Dan wordt het water dat verdampt moet worden niet meer zoals lang geleden uitgegoten in grote doopvontschelpen maar stroomt het bij vloed binnen op percelen met plastic ondergrond langs de kust. Voor foto's zie bij de fotogalerij en bovenaan deze pagina. Voor Sepeda Foundation zie www.sepeda.nl.